Centralsug

Centralsug findes to steder i Odense: I et par af Vollsmoses parker og i midtbyen omkring Odeon, Havnen, Østre Stationsvej og Østerbro. Læs her, hvordan centralsug virker.

Affald under jorden
Centralsug er et alternativ til indsamlingen af affald i almindelige beholdere. Med centralsug afleveres affaldet i skakte i opgangen eller i indkast foran ejendommen. Affaldet opbevares herefter under jorden i en tank. Herfra suges affaldet via underjordiske rør til en container i en central affaldsterminal. Når containeren er fyldt, hentes den af en containerbil, som kører affaldet til viderebehandling. 

Centralsug i Vollsmose og i bymidten 

To steder i Odense har i øjeblikket centralsug - det gælder tre parker i Vollsmose, som for nogle år tilbage blev det første sted til at få suget affald væk via skakte i etageboligerne. I Vollsmose er systemet sat op til at suge restaffald, mens det centrale affaldssug i midtbyen kan suge tre forskellige affaldstyper, papir & småt pap, madaffald og restaffald. Fra 15. august vil affaldssuget i bymidten også have indkast til plast & mad- og drikkekartoner. 


Læs mere om centralssug her