Centralsug

Centralsug findes 2 steder i Odense: I et par af Vollsmoses parker og i midtbyen omkring Odeon, Havnen, Østre Stationsvej og Østerbro. Læs her, hvordan centralsug virker.

Affaldet under jorden
Centralsug er en forholdsvis ny måde at håndtere affald. Med centralsug afleveres affald i skakt  i opgang eller indkast foran bebyggelser. Affaldet opbevares herefter under jorden i en tank. Herfra suges affaldet via underjordiske rør til en container i affaldsendestationen. Når containeren er fyldt, hentes den af en containerbil, som kører affaldet til viderebehandling. 

Centralsug i Vollsmose og i bymidten 

To steder i Odense har i øjeblikket centralsug - det gælder et par parker i Vollsmose, som for nogle år tilbage blev det første til at få suget affald væk fra skakte i etageboligerne. I Vollsmose er systemet sat op til at suge restaffald, mens det centrale affaldssug i midtbyen kan suge 3 forskellige affaldstyper, papir & småt pap, plast og restaffald. 


Læs mere om centralssug her