Sække

Sække anvendes kun undtagelsesvist. De bruges kun de steder i bymidten, hvor der ikke er plads på fortovet til affaldsbeholdere og hvor der endnu ikke er etableret fælles nedgravede beholdere.

Sække i midtbyen 

Der er enkelte steder i byen, hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag bygningen, og her kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Odense Renovation A/S. Årsagen til at der gives dispensation til at få sække i stedet for affaldsbeholdere, er at der mange steder ikke er mulighed for at trække en beholder gennem ejendommen. Derudover må beholdere ikke stå på fortorvet mellem tømninger. 

 

Sække til restaffald afhentes hver 14. dag, mens sække til papir & pap afhentes hver 4. uge.
Sækkene er af papir og kommer i størrelserne:

 

  • 50 l
  • 100 l