Nedgravede beholdere

Nedgravede affaldsbeholdere ses i områder med tæt bebyggelse. Her erstattes affaldsholdere på hjul med nedgravede affaldsløsninger, der kan rumme mere affald og samtidig sikre pæne arealer.

Der er flere fordele ved en nedgravet affaldsløsning

 

  • Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og minimerer lugtgener med affaldet. 
  • Stor kapacitet - op til 4 m3 - en beholder dækker mange boliger og fylder mindre rent fysisk. 
  • Bedre arbejdsmiljø for servicemedarbejdere og renovationsfolk. 

 

  

Få hjælp til etablering af nedgravet affaldsløsning

 

Odense Renovation skal altid tages med på råd inden etablering af nedgravede affaldsløsninger for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og placering er i overenstemmelse med gældende regulativer. Kontakt Odense Renovation på telefon 63 13 82 00 og få en snak om jeres planer, adgangsforhold, tømningsfrekvens/ kapacitet m.m. 


Læs mere om de nedgravede affaldsløsninger i denne brochure 


Delvist eller fuldt nedgravet affaldsløsning?

  • Hvis der ønskes nedgravet affaldsløsning på boligforeningens eget område, kan boligforeningen selv bestemme, om det skal være delvist nedgravet affaldsløsning eller fuldt nedgravet affaldsløsning.
  • Hvis placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning, er udenfor det markerede område på nedenstående kort, står det frit for, om boligforeningen vil etablere delvist eller fuldt nedgravet affaldsløsning. 
  • Hvis placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning, er indenfor det markerede område på nedenstående kort og det ikke er på boligforeningens eget område, må der kun etableres fuldt nedgravet affaldsløsning. 
  • Når placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning ikke er på boligforeningens eget område, skal der søges tilladelse til etablering ved Odense Kommune.

 
Se områdekort 

 

 

Omkostninger
Indkøb, etablering og vedligeholdelse af delvist nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Odense Renovation står udelukkende for tømningen af beholderne og har ikke noget med indkøb, etablering og vedligeholdelse at gøre.

 

Se kort video om, hvordan de nedgravede affaldsløsninger virker