Nedgravede beholdere

Nedgravede affaldsbeholdere ses i områder med tæt bebyggelse. Her erstattes affaldsholdere på hjul med nedgravede affaldsløsninger, der kan rumme mere affald og samtidig sikre pæne arealer.

Der er flere fordele ved en nedgravet affaldsløsning

 

  • Jorden omkring beholderen køler affaldet ned og mindsker lugtgener med affaldet. 
  • Stor kapacitet - op til 5 m3 - en beholder dækker mange boliger og fylder mindre rent fysisk. 
  • Bedre arbejdsmiljø for servicemedarbejdere og renovationsfolk. 

 

  

Få hjælp til etablering af nedgravet affaldsløsning

 

Odense Renovation skal altid tages med på råd inden etablering af nedgravede affaldsløsninger for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og placering er i overenstemmelse med gældende regulativer. Kontakt Jesper Mogensen på jm@odenserenovation.dk og få en snak om jeres planer, adgangsforhold, tømningsfrekvens/ kapacitet m.m. 


Krav til placering af nedgravede affaldsløsninger
Nedgravede affaldsbeholdere skal som udgangspunkt placeres på egen grund og tømmes fra egen grund. Affaldshåndteringen inkl. renovationsbilens placering skal altså som udgangspunkt foregå uden brug af offentligt areal. Der kan i særlige tilfælde give tilladelse til benyttelse af offentlig areal – ansøgning om tilladelse skal sendes til Odense Kommunes trafikplanlæggere på mail trafik@odense.dk

 

Læs mere om de nedgravede affaldsløsninger i denne brochure


Delvist eller fuldt nedgravet affaldsløsning?

  • Hvis der ønskes nedgravet affaldsløsning på boligforeningens eget område, kan boligforeningen selv bestemme, om det skal være delvist nedgravet affaldsløsning eller fuldt nedgravet affaldsløsning.
  • Hvis placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning, er udenfor det markerede område på nedenstående kort, står det frit for, om boligforeningen vil etablere delvist eller fuldt nedgravet affaldsløsning. 
  • Hvis placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning, er indenfor det markerede område på nedenstående kort og det ikke er på boligforeningens eget område, må der kun etableres fuldt nedgravet affaldsløsning. 
  • Når placeringen, hvor der ønskes nedgravet affaldsløsning ikke er på boligforeningens eget område, skal der søges tilladelse til etablering ved Odense Kommune.

 
Se områdekort 

 

 

Omkostninger
Indkøb, etablering og vedligeholdelse af delvist nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Odense Renovation står udelukkende for tømningen af beholderne og har ikke noget med indkøb, etablering og vedligeholdelse at gøre.

 

Se kort video om, hvordan de nedgravede affaldsløsninger virker