Affaldssug

Der findes to typer affaldssug: mobilsug og affaldssug. Læs her om de moderne affaldsindsamlingsmetoder.

Mobilsug

Nogle steder i kommunen er det den såkaldte mobilsugebil, der tømmer nogle nedgravede affaldsløsninger til restaffald.
Læs mere om mobilt affaldssug her

 

Centralt affaldssug

Centralt affaldssug findes to steder i Odense - i flere af parkerne i Vollsmose og i bymidten, hvor der tæt bebygget. Her suges affaldet fra skakt og indkast gennem underjordiske rør til en affaldscontainer, som herefter afhentes og køres til viderebehandling.
Læs mere om centralt affaldssug her


Pas på skakt og nedgravede affaldsbeholdere

Flere og flere lejligheder tilkobles altså et affaldssystem, hvor affaldet gemmes væk i en tank under jorden. Ved disse affaldsløsninger er det vigtigt, at visse ting ikke kommer i skakt eller nedgravet affaldsbeholder. Det er fx tøj, pizzabakker, dyner, store plastbakker, paraplyer og andre store ting. Kommer der for store stykker affald i skakten, tilstopper rørene, og det er dyrt og tidskrævende at få affaldet ud. Derfor er det vigtigt, at beboerne følger sorteringsvejledningerne, hvis I er koblet på en af disse affaldsløsninger.