Affaldssug

Der findes 2 typer affaldssug: mobilsug og affaldssug. Læs her om de moderne affaldsindsamlingsmetoder.

Mobilsug

Nogle steder i kommunen er det den såkaldte mobilsugebil, der tømmer nogle nedgravede affaldsløsninger til restaffald. Læs mere om mobilt affaldssug her

 

Centralt affaldssug

Centralt affaldssug er en moderne måde at håndtere affald. Denne affaldsløsning findes 2 steder i Odense i flere af parkerne i Vollsmose og i bymidten, hvor der netop nu bygges nye boliger til mange tusinde borgere. Her suges affaldet fra skakt og indkast gennem underjordiske rør til en affaldscontainer, som herefter afhentes og køres til viderebehandling. 

Læs mere om centralt affaldssug her


Pas på skakt og nedgravede affaldsbeholdere

Flere og flere lejligheder tilkobles et moderne affaldssystem, hvor affaldet gemmes væk i en tank under jorden. Herfra suges det enten med mobilsug, hvor en special renovationsbil suger affaldet op i skraldebilen, eller via et centralt sugesystem, hvor affaldet suges direkte til en storcontainer, der herefter hentes, og affaldet køres til viderebehandling. Ved disse affaldsløsninger er det ekstra vigtigt, at visse ting ikke kommer i skakt eller nedgravet affaldsbeholder. Det er fx tøj, pizzabakker, dyner, store plastbakker, paraplyer og andre store lange ting. Kommer der for store stykker affald i skakten, tilstopper rørene, og det er dyrt og tidskrævende at få affaldet ud. Derfor er det ekstra vigtigt, at du følger sorteringsvejledningerne, hvis din bolig er koblet på en af disse moderne affaldsløsninger.