Affaldssug

Der findes 2 typer affaldssug: mobilsug og affaldssug. Læs her om de moderne affaldsindsamlingsmetoder.

Renovationsbil suger affaldet fra nedgravede beholdere

Med nedgravede affaldsbeholdere slipper boligforeninger for at have mange containere stående i gården eller på gaden, og man skal ikke huske at sætte beholderen ud på tømmedagen. Hidtil har de nedgravede affaldsbeholdere skulle hejses flere meter op i luften for at tømme dem ned i en lastbil. Odense Renovation har sammen med producenten af de nedgravede affaldsbeholdere arbejdet på at udvikle en special sugebil, der kan suge affaldet ud af nedgravede beholdere. 

Læs mere om mobilt affaldssug her

 

Centralt affaldssug

Centralt affaldssug er en moderne måde at håndtere affald. Denne affaldsløsning findes 2 steder i Odense i flere af parkerne i Vollsmose og i bymidten, hvor der netop nu bygges nye boliger til mange tusinde borgere. Her suges affaldet fra skakt og indkast gennem underjordiske rør til en affaldscontainer, som herefter afhentes og køres til viderebehandling. 

Læs mere om centralt affaldssug her