Tekstilaffald

Pr. 1 juli 2023 henter Odense Renovation også tekstilaffald ved husstandene. Læs mere om ordningen her:

De hullede strømper kan få nyt liv
Hullede strømpe, ødelagte t-shirts og andet tekstilaffald bliver nu indsamlet ved husstanden – med udvidelsen bliver det nemmere for borgerne at aflevere tekstilaffald til genanvendelse. Så kan udtjent tøj få nyt liv i klude, isoleringsmateriale eller genbrugsgarner.


Bestilleordning eller aflevering på genbrugsstationen
Ordningen for tekstilaffald er en bestilleordning. Der bestilles afhentning via mit.odenserenovation.dk eller via kundeservice kundeservice@odenserenovation.dk.

Her vælges en dato for afhentning – og tekstilaffaldet sættes frem på afhentningsdagen, dér hvor de øvrige affaldsbeholdere normalt sættes til tømning.

Ved nedgravede affaldsbeholdere skal blot sættes ved disse.

Tekstilaffald kan også afleveres på alle genbrugsstationer, hvor der er opstillet containere til tekstilaffald.


Røde tekstilaffaldsposer eller egne klare poser
Borgerne kan benytte røde tekstilaffaldsposer, som kan hentes på alle 8 genbrugsstationen.

Det er også muligt at benytte egne klare poser. Posen skal være tydeligt markeret, så vores medarbejdere kan identificere affaldet som tekstilaffald.
Det er vigtigt, at poserne er tætte og lukkede, da tekstilaffaldet ikke må blive vådt.


Fællesløsninger i boligforeninger og etageejendomme
Vi opfordrer til, at der etableres fælles afleveringssteder til tekstilaffald for lejerne, hvor vicevært eller anden administrator bestiller afhentning af tekstilaffald og sætter det frem på dagen.

På den måde undgås henkastet affald ved indkast og fortove.

Vi rådgiver gerne om fællesløsninger – og vil også gerne orienteres om fællesløsning, så vi kan registrere det i vores system. Kontakt os på aor@odenserenovation.


Mulige fællesløsninger

 

  • Affaldsstativ til tekstilaffald i kælderen
  • Beholder til tekstilaffald ved opgangen 

 

Skilte om tekstilaffald
Tekstilaffald-piktogram

Vurder, om tøjet skal til genbrug, restaffald eller tekstilaffald med dette kort