Få jeres egen minigenbrugsplads

Flere steder i Odense har boligforeninger etableret deres egen minigenbrugsplads med hjælp fra Odense Renovation. Se herunder, om det er noget for din boligforening.

Lokale genbrugsstationer i boligforeninger

På de små, lokale minigenbrugspladser kan beboerne let komme af med affaldet tæt på bopælen.

For at etablere en minigenbrugsplads kræves dog, at området har et opland på ca. 350 husstande. Der er bl.a. mulighed for en container til brændbart affald, en container til metal og en papcontainer med komprimator.

 

Få gode råd om en minigenbrugsplads

Odense Renovation vil gerne opfordre flere boligforeninger m.m. til at anlægge deres egen minigenbrugsplads. Nedenfor kan du få  gode råd, når en minigenbrugsplads skal anlægges. Vicevært eller administrator kan kontakte affaldskonsulent Jesper Mogensen via mail jm@odenserenovation.dk, inden en ansøgning sendes afsted til Odense Kommune. 


Krav til minigenbrugsstationen og fokuspunkter i ansøgningen
Før du kan anlægge en minigenbrugsplads, er der forskellige ting, der skal overholdes:

 • Find et område, hvor minigenbrugspladsen kan placeres. Det kan være alt fra en garage til et større areal. 
 • De myndighedsmæssige krav til pladsen vil variere fra plads til plads. De afhænger af affaldsmængde, affaldstyper og bygningers størrelse. 
 • Opstilling af containere kan kræve byggetilladelse - søg tilladelse via her
 • Olie- og kemikalieaffald skal altid opbevares i et aflåst rum med tæt gulvbelægning uden afløb. Øvrigt farligt affald og elektronikaffald skal som minimum stå under tag. 
 • Vær opmærksom på at det skal være muligt for en lastbil at få adgang til containerne eller affald, som skal grabbes. 
 • Lastbil skal under afhentning af affaldet placeres uden brug af offentligt areal. 


Tjekliste til ansøgningen

 • Placering af pladsen
 • Tilkørselsforhold
 • Indretning af pladsen
 • Affaldstyper og -mængder
 • Afløbsforhold
 • Bemanding/ ikke bemanding
 • Skal pladsen være afløst
 • Skal pladsen være indhegnet

 

Affaldstyper på minigenbrugspladsen

Odense Renovation tilbyder at stille containere ud til visse typer affald - det kræves dog, at pladsen er bemandet i åbningstiden og aflåst udenfor åbningstiden. Dette er for at undgå fejlsorteringer, da en fejlsorteret container vil være dyr for boligforeningen at få bortskaffet. Af driftshensyn skal pladsen have ca. 350 husstande før containere stilles til rådighed. Se affaldstyperne her:

 

 • Haveaffald
 • Store husholdningsapparater
 • Pap 
 • Papir
 • Metaller
 • Lysstofrør og halogenlamper
 • Små husholdningsapparater 
 • Farligt affald
 • Batterier 
 • Madrasser, gulvtæpper og møbler af træ

 

Se og download skilte med sorteringsvejledninger her

 

Gode ideer og erfaringer med minigenbrugsstationer

Information til beboerne

Hold beboermøder, uddel nyhedsbreve og lignende, hvor det forklares, hvorfor og hvordan den nye affaldsordning fungerer. Det skal give mening og være nemt for beboerne at sortere deres affald. 


Bemanding 
Det vil være nødvendigt at lægge nogle arbejdstimer i oprydningen på pladsen. Det er boligforeningen ansvar, at pladsen altid fremstår ren og ryddet. Der kan med fordel købes en trækvogn, som beboerne kan låne og køre deres affald til minigenbrugspladsen. 

Frivillige hjælpere

Viceværten kan evt. få hjælp fra frivillige ildsjæle, der har lidt tid til overs i hverdagen, og som er dygtige til at holde den daglige orden på pladsen. 

Byttecentral 

Mange boligforeninger har stor gavn af en byttecentral. Der kan med fordel afsættes et par hylder til de ting, der er for gode til at smide ud og kan bruges igen af andre. Det minimerer affaldsmængden, når tingene bruges igen, og det trækker folk til pladsen. Der kan byttes bøger, tøj, legetøj, møbler osv.