Pris for ordning

Nogle ydelser betales der for pr. gang, de udføres. Andre betaler man for pr. kg. Se mere herunder.

Se priser på ydelserne for 2023 for håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere her

(alle priser er excl. moms)

 

Undersøgelse 210,87 kr/stk
Skimning af udskiller 410,75 kr/stk
Bundtømning 410,75 kr/stk
Bundtømning af bioolie 678,73 kr/stk
Behandlingspris for affald    0,74 kr/kg
Administrationsgebyr for affald    0,29 kr/kg
Timepris (kun ved akut-opgaver) 987,35 kr/time
     
Tilkøb af ekstra serviceydelser    
Ekstra undersøgelse 142,78 kr/stk
Kontrol af flydelukke 91,16 kr/stk
Kontrol af alarm 91,16 kr/stk
Kontrol af filter 91,16 kr/stk
Påfyldning af vand, medbringes 285,55 kr/m3
Påfyldning af vand, fra stedet 28,56 kr/m3