Pris for ordning

Nogle ydelser betales der for pr. gang, de udføres. Andre betaler man for pr. kg. Se mere herunder.

Se priser på ydelserne for 2021 for håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere her

(alle priser er excl. moms)

 

Undersøgelse 185,00 kr/stk
Skimning af udskiller 360,00 kr/stk
Bundtømning 360,00 kr/stk
Bundtømning af bioolie 565,00 kr/stk
Behandlingspris for affald 0,65 kr/kg
Administrationsgebyr for affald 0,29 kr/kg
Timepris (kun ved akut-opgaver) 865,00 kr/time
     
Tilkøb af ekstra serviceydelser    
Ekstra undersøgelse 125,00 kr/stk
Kontrol af flydelukke 80,00 kr/stk
Kontrol af alarm 80,00 kr/stk
Kontrol af filter 80,00 kr/stk
Påfyldning af vand, medbringes 250,00 kr/m3
Påfyldning af vand, fra stedet 25,00 kr/m3