Pris for ordning

Nogle ydelser betales der for pr. gang, de udføres. Andre betaler man for pr. kg. Se mere herunder.

Se priser på ydelserne for 2022 for håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere her

(alle priser er excl. moms)

 

Undersøgelse 192,17 kr/stk
Skimning af udskiller 373,95 kr/stk
Bundtømning 373,95 kr/stk
Bundtømning af bioolie 586,89 kr/stk
Behandlingspris for affald 0,68 kr/kg
Administrationsgebyr for affald 0,29 kr/kg
Timepris (kun ved akut-opgaver) 898,52 kr/time
     
Tilkøb af ekstra serviceydelser    
Ekstra undersøgelse 129,84 kr/stk
Kontrol af flydelukke 83,10 kr/stk
Kontrol af alarm 83,10 kr/stk
Kontrol af filter 83,10 kr/stk
Påfyldning af vand, medbringes 259,69 kr/m3
Påfyldning af vand, fra stedet 25,97 kr/m3