Pris for ordning

Nogle ydelser betales der for pr. gang, de udføres. Andre betaler man for pr. kg. Se mere herunder.

Se priser på ydelserne for 2024 for håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere her

(alle priser er excl. moms)

 

Undersøgelse 218,21 kr/stk
Skimning af udskiller 425,05 kr/stk
Bundtømning 425,05 kr/stk
Bundtømning af bioolie 702,35 kr/stk
Behandlingspris for affald    0,77 kr/kg
Administrationsgebyr for affald    0,29 kr/kg
Timepris (kun ved akut-opgaver) 1.021,70 kr/time
     
Tilkøb af ekstra serviceydelser    
Ekstra undersøgelse 147,74 kr/stk
Kontrol af flydelukke 94,33 kr/stk
Kontrol af alarm 94,33 kr/stk
Kontrol af filter 94,33 kr/stk
Påfyldning af vand, medbringes 295,49 kr/m3
Påfyldning af vand, fra stedet 29,55 kr/m3