Hvad er PCB?

PCB er et af de farlige stoffer, der oftest findes i bygge- og anlægsaffald. Det kan skade forplantningsevnen ved indånding på lang sigt.

PCB - forbudt, men findes stadig i ældre bygninger
Blandt de skadelige stoffer i byggeaffaldet er der særligt fokus på PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler). Stoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og hudkontakt. PCB er ikke akut helbredsskadeligt, men kan på længere sigt skade hud og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende.

 

PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.

 

I dag er det forbudt at bruge stoffet, men det blev anvendt i en lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes stadig i vores nærmiljø.

Se mere på dette link