Hvorfor skal bygge- og anlægsaffald anmeldes?

Det er nødvendigt at holde styr på bygge- og anlægsaffald for at undgå at både kendte og ukendte miljøfarlige stoffer spredes. Følg derfor reglerne nøje. Så er du med til at passe på miljøet.

Undgå at sprede miljøfarlige stoffer

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt - uanset om du er håndværker eller handyman.

 

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald, men hvis affaldet ikke håndteres rigtigt, risikerer du at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade din og dine nærmestes sundhed og vores fælles miljø. For eksempel kan PCB fra forurenet og usorteret affald blive spredt, når affaldet genanvendes og nyttiggøres i forbindelse med andre bygge- og anlægsprojekter og i produktionen af nye materialer.

 

Regler om anmeldelse af bygningsaffald

For at komme problemet til livs er der lavet nye regler for anmeldelse af byggeaffald. Reglerne betyder, at du som bygherre skal anmelde dit byggeaffald til kommunen to uger inden, du begynder at rive ned eller at renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.


Anmeldereglerne gælder for alle byggeprojekter, der opfylder et af disse kriterier

  • Skaber mere end ét ton affald
  • Omfatter udskiftningen af termoruder, som kan være fra perioden 1950 til 1977
  • Anmeldelsen skal supplereres med en screening og evt. en kortlægning for problematiske stoffer