Hvad er farligt affald?

Farligt affald er alle typer affald, som er skadelige for mennesker og miljøet, og som derfor ikke kan håndteres som almindeligt restaffald.

Det er vigtigt at vide, hvad farligt affald er

Farligt affald skal indsamles for sig, så det sikres, at de farlige stoffer behandles miljømæssigt forsvarligt. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der er farligt affald, så det ikke ryger i skraldespanden.

 

 

Se efter faresymbolet

På emballagen kan du som regel se, om der er tale om farligt affald. Kig efter følgende faresymboler:

Eksempler på farligt affald

 

Batterier: Alle slags batterier, dvs. brunstens-, alkali-, NiCd-, kviksølv- og lithiumbatterier samt alle former for bilbatterier.

 

Fotovæsker: Både fremkalder- og fikservæske.

 

Fyrværkeri (ubrugt og lovligt): Afleveres på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationerne på Havnegade eller Snapindvej.

 

Fyrværkeri (afskudt): Lægges i skraldespanden hjemme (restaffald) eller afleveres i småt brændbart-containeren på genbrugsstationen.

 

Fyrværkeri (ulovligt): Kontakt politiet.

 

Gift: Giftrester fra bekæmpelse af ukrudt, skadedyr, svamp osv.

Kanyler fra private: Afleveres på apoteket.

 

Kanyler fra erhverv: Modtages ikke på apoteket. Virksomheder med kanyleaffald skal kontakte kundeservice på kundeservice@odenserenovation.dk eller 63 13 82 00 for at blive tilmeldt den kommunale ordning for klinisk risikoaffald.

 

Klorholdigt affald: Pletfjerner, kondensatorer, transformatorer, bore- eller skæreolier m.v.

 

Kunstgødning: Alle former for gødning, både fast og flydende.

 

Kviksølvholdigt affald: Gamle termometre, lyskilder som sparepærer og lysstofrør samt visse knapbatterier m.v.

 

Maling: Alle slags maling. Skal afleveres i lukkede bøtter og spande. Tomme bøtter med faremærke skal også afleveres som farligt affald.

Medicinrester fra private: Afleveres på apoteket.

Medicinrester fra erhverv: Virksomheder med medicinrester skal kontakte kundeservice på kundeservice@odenserenovation.dk eller 63 13 82 00 for at blive tilmeldt den kommunale ordning for klinisk risikoaffald.

 

Olie: Alle slags olie (motorolie, smøreolie, rustbeskyttelse m.v.). Skal afleveres i lukket beholder.

Oliefiltre: Fra biler, motorplæneklippere m.v.

 

Opløsningsmidler: Terpentin, petroleum, benzin, cellulosefortynder m.v.

 

Spraydåser: Alle slags trykdåser med drivmiddel, også tomme.

 

Syrer og baser: Eddikesyre, saltsyre, svovlsyre, salmiakspiritus, afløbsrens, kaustisk soda m.v.

 

PCB-holdigt fugebånd: Fugebånd fra perioden 1950-1977. Skal afleveres på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationen på Snapindvej eller Havnegade.

 

PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer: Alle PCB-holdige kondensatorerer i lysarmaturer produceret før 2004 skal afleveres på modtagepladsen for farligt affald på Snapindvej eller Havnegade.

 

Våben & ammunition: Afleveres hos politiet.

 

Er du i tvivl om, hvordan du skal aflevere affaldet, så søg i sorteringsguiden