Hvad er klinisk risikoaffald og medicinaffald?

Denne type affald kan være smittefarlig og kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Derfor skal det bortskaffes via denne særlige indsamlingsordning.

Klinisk risikoaffald

En del af det affald, der bliver produceret i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation eller som brændbart industriaffald. Dette skyldes bl.a. smitterisiko, risiko for stikskader i forbindelse med håndteringen, samt etiske årsager.

 

Det drejer sig om:

 

  • Skærende og stikkende genstande brugt i forbindelse med pleje og behandling af mennesker eller dyr
  • Smitteførende affald 
  • Vævsaffald

 

Tag kontakt

Ønsker virksomheden at tilmelde sig ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald og medicinaffald, så kontakt Odense Renovation på kundeservice@odenserenovation.dk

 

Medicinaffald

Medicinaffald kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvis ikke det indsamles og behandles korrekt.

 

Medicinaffald er bl.a. fejlproduceret medicin eller ubrugt medicin (medicinrester), der ikke har været i kontakt med patienter, fx: Flydende medicin, salver, tabletter, kapsler, infusionsvæsker m.m.

 

Medicinaffald kan afhentes via ovenstående ordning. 

Relaterede emner