Bestil afhentning

Der er specielle krav og forholdsregler i forbindelse med klinisk risikoaffald og medicinaffald. Man skal bl.a. være opmærksom på mærkning, emballering og placering, når affaldet skal hentes.

Mærkning, emballering og placering

Ved afhentning skal kassen med affald være mærket med stregkodelabels, for at sikre fuld sporbarhed af det farlige affald. Der skal være én label på to modstående sider på kassen, og én ovenpå.
Affaldet skal opbevares på egnet opbevaringssted, hvor det ikke er tilgængeligt for uvedkommende.
Læs mere om krav til placering og mærkning m.m.


Det er virksomhedens ansvar, at affaldet bliver korrekt emballeret og mærket forinden afhentning, da Odense Renovation ellers har ret til at afvise affaldet eller kræve at affaldet om-emballeres.

Online-bestilling
Bestilling af stregkodelabels, afhentning og emballage kan alt sammen klares ved at klikke på den grønne bestillingsknap:

 

Bestil labels, emballage eller afhentning

 

Vejledning til bestilling

 Har du brug for en vejledning til bestilling, så hent den her.

 

Tag kontakt

Ønsker virksomheden at tilmelde sig ordningen, så kontakt Odense Renovation på kundeservice@odenserenovation.dk. Kontakt os også gerne, hvis virksomheden har spørgsmål til afhentningshyppighed, eventuel nøgleaftale, spørgsmål til serviceydelser, valg af emballage, korrektur sortering eller blot oplysninger om eventuelle ændringer.