Gasopsamling

Der er opsamles gas fra flere forskellige steder i og omkring området ved Odense Nord Miljøcenter. Læs her om de spændende måder, hvorpå der opsamles gas.

Stige Ø afgiver stadig gas 

Den gamle losseplads på Stige Ø afgiver stadig gas, selvom der ikke er deponeret affald siden 1990'erne. Affaldet forrådner stadig, og det bliver 3,5 millioner m3 metangas, hvilket svarer til 4,9 mio. kilowattimer el og 4,35 mio. kilowattimer varme. Lossepladsgassen dækket det årlige behov for ca. 2.300 familier og varme for ca. 400 familier. Ved at opsamle metangassen spares således på anden produktion af el og varme, og desuden undgår man, at metangassen slipper ud i atmosfæren, hvor den er rigtig slem i forhold til at nedbryde ozonlaget. Ozonlaget beskytter os mod solens farlige stråler, og det er derfor ekstra vigtigt, at ozonlaget ikke nedbrydes. 

Gas fra shredderdepotet på Odense Nord Miljøcenter opsamles

En undersøgelse af shredderdepotet på Odense Nord Miljøcenter viste, at depotet stadig indeholder gas. For at indsamle denne gas, er der etableret et gasindvindingssystem, og dette system blev i 2016 udvidet med 11 vertikale boringer ned i affaldet, så systemet nu indsamler gas fra hele shredderdepotet. Det er således store mængder lossepladsgas, herunder især metangas - som nu  kan nyttiggøres til el og varme og vigtigst af alt undgår at gøre skade på ozonlaget.