Grundsvandstryk

Grundvandstrykket under Odense Nord Miljøcenter har forskellige konsekvenser for aktiviterne på miljøcentret. Læs mere her på siden.

Opadrettet grundvandstryk
Geologien under miljøcentret bevirker, at der konstant er en strømning fra det nederste til det øverste grundvandsmagasin.
Miljøcentrets membranbelagte arealer er placeret under det øverste grundvandsmagasin. Herved opstår et opadrettet grundvandstryk på membranerne. Et evt. brud på membransystemet vil således medføre, at grundvandet vil trænge ind i depotet frem for, at perkolat vil trænge ud og medføre forurening af grundvandet.

Relaterede emner