Regulativ for erhvervsaffald

Se erhvervsregulativet her.

Regulativ for erhvervsaffald

Formålet med Regulativ for erhvervsaffald er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Odense Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

 

 

Se regulativ for erhvervsaffald