Bestil ekstratømning af beholder/container

Du kan bestille en enkelt ekstra tømning af en beholder eller container. Rest-/madaffald bliver tømt følgende hverdag. Ved andet affald kan der gå fem dage, fra vi modtager bestillingen.

Dato for tømning
Når I har en beholder uden fast tømning, skal I bestille en tømning, når beholderen er fuld.

Ekstra tømning af restaffald (dagrenovation) tømmes som udgangspunkt førstkommende hverdag efter, at Odense Renovation har modtaget bestillingen.
Ekstra tømning af papir/pap og glas/metal tømmes inden for fem arbejdsdage efter at Odense Renovation har modtaget bestillingen.

Andre typer affald tømmes oftest om torsdagen. 

 

Bestil i god tid
Din bestilling sendes ikke direkte til Odense Renovation, men til Odense Kommune/Ejendom, Teknisk Service, som kontrollerer bestillingen først. Bestil derfor i god tid.

 

EAN-nummer
For at bestillingen kan gå igennem systemet, skal der være EAN-nummer på.
EAN-nr. ved bestilling under den kommunale ordning: 5798006616282 (bruges som standard)
EAN-nr. ved egen bestilling: Institutionens eget EAN-nr.  

Kender du ikke institutionens EAN-nummer, kan det findes på https://www.odense.dk/data/ean/alle_forvaltninger.pdf

 

 

Institutionens kontaktdata
Bestil tømning
Har du bemærkninger, så skriv dem her:
Din bestilling er nu sendt til godkendelse hos Odense Kommune/Ejendom. Så snart Odense Renovation har modtaget den, vil den blive behandlet. Venlig hilsen Odense Renovation A/S