Biodiversitet

Naturen er skøn, og vi elsker alle at nyde den smukke natur. Men naturen er skrøbelig, og den har brug for vores hjælp. Derfor har Odense Renovation planlagt en række indsatser.

Vi elsker alle at være ude i den smukke natur og nyder at se på fugle, blomster og smukke, varierede landskaber. 

Desværre har naturen det ikke godt, og den har brug for vores hjælp. Vi mennesker har gennem de sidste århundrede taget mere og mere land i brug og har dermed desværre skabt ringe vilkår for mange af de dyr og planter, som er dybt afhængig af naturen. 

 

35 ud af 72 sommerfuglearter er sårbare og truede

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 35 - næsten halvdelen - af de danske dagsommerfuglearter sårbare og truede, fordi vi mennesker har "fjernet" deres føde og deres levesteder. 

 

Sommerfuglen kan man bruge som indikator for, hvordan naturen har det: Er der mange sommerfugle, er naturen sund, men er der få sommerfugle, står det skidt til. 

Vi kan alle hjælpe sommerfuglene ved at plante nogle af de planter og blomster, som de spiser, og som de lægger deres æg i. Mange danske haver og parker består mest af græsarealer, og det er for sommerfugle og andre insekter det samme som et tomt køleskab og ingen sted at sove. Sommerfuglene bliver altså hjemløse og uddør til sidst, da de hverken kan få mad eller formere sig. 

 

Odense Renovation slipper naturen fri

Ved Odense Renovation har vi i et par år haft naturen og den biologiske mangfoldighed - biodiversiteten - i fokus. Vi har allerede gennemført nogle projekter og er i gang med at kortlægge alle vores arealer for at se på, hvor vi kan gøre endnu mere for naturen. Vi har i alt ca. 130 hektarer jord - 1.300.000 m2 eller 1,3 km2, og er ved at planlægge på hvilke arealer vi kan "slippe naturen fri" og uden at det går ud over driften. 

 

Samarbejde med Odense Kommune

Odense Kommune har også store ambitioner indenfor biodiversitet, og vi arbejder sammen om at rykke på denne dagsorden. Blandt andet har Odense Kommune meldt sig til konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, hvor der er masser af biologisk mangfoldighed, og det bakker Odense Renovation op om. 

Se mere om konkurrencen og om, hvordan du kan gøre en positiv forskel for nature på: https://dkvild.dk

Se mere om Odense Kommunes planer for biodiversiteten.

 

 

Strategi og Verdensmål - biodiversitet har lokal og global opmærksomhed

Hos Odense Renovation mener vi det seriøst, når vi taler om at hjælpe naturen og økosystemerne. At fremme biodiversiteten er et strategisk indsatsområde i virksomhedens strategi for 2025, ligesom det er en selvfølge, at vi arbejder med resten af verden om at nå FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor der under mål 15 "Livet på land" er et delmål 15.5, som siger, at vi skal handle omgående for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

 

Eksempler fra Odense Renovations arbejde med biodiversitet

 

Insekthotel på Odense Nord Miljøcenter

Bihotel

 

Blomsterbremme med masser af mad til sommerfugle, bier og andre insekter ved indkørslen til Odense Nord Miljøcenter

 

Blomsterbremme sået på Odense Nord Miljøcenter

 

Bistader i baghaven ved hovedkontoret på Snapindvej i Bolbro

Bier i baghaven på hovedkontoret ved Odense Renovation

 

"Lad græsset gro og blomsterne blomstre": Græsarealet foran gasanlægget på Lind Hansens Vej bliver ikke længere slået - og personalet følger godt med i den mangfoldighed af blomster, som popper op, når man ikke kapper toppen af dem med plæneklipperen.

Græsset for lov at gro,og blomsterne blomstrer

 

 

 

 

Ønsker du at få inspiration til, hvad du kan indføre af biodiversitet i din egen have, kan du se dette scorekort fra Aarhus universitet, som giver point efter indsatsens betydning for biodiversitet.

Se det grønne scorekort til haver her.