Ekstra gebyr ved hyppigere tømning

Ved overgang til ny gebyrstruktur gør vi opmærksom på et ekstra gebyr ved hyppigere affaldstømninger end standard.

Med indførelsen af den nye gebyrstruktur fra 1. januar 2020 bliver der pålagt et ekstra gebyr for alle beholdere, der er tilmeldt tømning ud over standardtømningsfrekvensen. Hidtil har der kun været ekstra gebyr i forbindelse med hyppigere tømning på restaffaldet, mens det ikke har kostet ekstra at få tømt papir-/papbeholderen oftere.

 

Standard tømningsfrekvens for de 2 beholdere

Standardtømningsfrekvensen er hver 2. uge for madaffaldsbeholdere og restaffaldsbeholdere.

For papir-/papbeholdere og glas-/metalbeholdere er standardtømningsfrekvensen hver 4. uge.

 

Undgå gebyr ved ændring i tømningsfrekvens

Vil man undgå at betale ekstra gebyr for de hyppigere tømninger, kan man i stedet vælge større

eller flere beholdere med standardtømningsfrekvens.

 

Brug for hjælp?

Spørgsmål om ændringer af beholdere i denne forbindelse bedes rettet til beholdervalg@odenserenovation.dk