Gebyrstruktur

Her kan du læse om, hvordan renovationsgebyret i Odense Kommune er fastsat.

 

Todelt gebyrstruktur

I Odense Kommune har vi en todelt gebyrstruktur, hvor gebyret opdeles i et grundgebyr og et restaffaldsgebyr.

 

 

Grundgebyr

Grundgebyret dækker udgifterne til øvrige ordninger (afhentning af papir, pap, glas, metal, plast samt mad- & drikkekartoner ved husstanden, brug af genbrugsstationer samt ordning for storskrald, småt elektronik og farligt affald).

Grundgebyret fastsættes efter husstandstype:

 

  • Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus mv.)
  • Lejlighed
  • Værelse
  • Værelse (plejehjemsboliger)
  • Kolonihavelod

 

Restaffaldsgebyr

Restaffaldsgebyret fastsættes efter størrelsen på restaffaldsbeholderen. Hvis der er tale om en rumopdelt beholder, betales der for det volumen, der er til rådighed til restaffaldet. Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet.

Madaffaldet er inkluderet i restaffaldsgebyret, både som en del af en rumopdelt beholder, og i en separat beholder.

 

Dette er kun selve gebyrstrukturen. Se priserne her.

Forklaring på regning

Der sendes i øjeblikket regninger ud fra Administrationsservice Fyn. På Administrationsservice Fyns hjemmeside kan du se et eksempel på en regning og få en beskrivelse af, hvad de enkelte poster på din regning består af. På siden kan du klikke på spørgsmålstegnet ud fra de forskellige poster og få mere information om de enkelte poster på regningen.
tryk på dette link til for at se ny regning.


Eksempel på regning
 


For boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsforeninger

I forbindelse med omlægningen fra gammel til ny gebyrstruktur blev måden at opkræve affaldsgebyrer hos boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsforeninger også lagt om. Opkrævningen for grundgebyr og restaffaldsgebyr sendes til administrator for boligforeningen, som opdeler og videresender affaldsgebyrerne til lejerne.

 

Erhverv
Odense Renovation indsamler kun restaffald hos erhverv, men erhvervsadresser med bolig kan også få hentet genbrugsaffald. Som udgangspunkt vil renovationstaksten for erhverv kun bestå af et restaffaldsgebyr, der er fastlagt efter, hvor mange liter man har til rådighed, med mindre man også har bolig på sin erhvervsadresse og gerne vil have hentet genrugsaffald. 
Priserne i prislisten er pr. år. De deles i fire og opkræves pr. kvartal.

Prislisten indeholder desuden priser for:

 

  1. 1. Adgang til genbrugsstationer
    2. Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde
    3. Klinisk risikoaffald

Odense Nord Miljøcenter
Prislisten indeholder fraktioner, der kan afleveres på Odense Nord Miljøcenter. Modtagne fraktioner faktureres hver måned.