Hvad sorteres som restaffald?

Her kan du se, hvad du skal sortere som restaffald.Eksempler på restaffald

  • Gavepapir og gavebånd
  • Pizzabakker
  • Snavset papir
  • Støvsugerposer
  • Bleer


Ting, der ikke sorteres som restaffald

  • Genanvendeligt affald
  • Farligt affald

 

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet køres direkte til forbrændingsovnen på Fynsværket, hvor det hele brændes. Derved udnyttes det til fjernvarme i radiatorerne hos flere tusinde husstande rundt om i kommunen.