Størrelser og priser for private

Hvad koster en større beholder? Hvad sparer jeg ved at nøjes med et nummer mindre? Få svar herunder.

Se hele prislisten for husholdninger her

Her kan du se hele prislisten for private husstande. 


Kontakt Administrationsservice Fyn eller Odense Renovation

Administrationsservice Fyn A/S kontaktes på kundeservice@asfyn.dk eller på tlf. 70 13 19 00 i følgende tilfælde:

 

  • Spørgsmål til din regning
  • Hvis navne- eller adresseoplysningerne på din regning er forkerte


Odense Renovation A/S kontaktes på kundeservice@odenserenovation.dk eller via www.mit.odenserenovation.dk i følgende tilfælde:

 

  • Ved ændring i størrelse eller antal på affaldsbeholder til restaffald og madaffald og beholder til papir & pap & beholder glas & metal. 
  • Ved bestilling af ekstraydelser
  • Ved driftsforstyrrelser
  • Til- eller afmelding af beholder