Aflever farligt affald til miljøbilen

Hver sjette weekend holder miljøbilen på din lokale genbrugsstation. Her kan du aflevere spraydåser, maling og andet farligt affald. Læs mere her.

Afleverer farligt affald til miljøbilen i weekender

Du kan aflevere farligt affald til miljøbilen, som holder på din lokale genbrugsstation hver sjette weekend.
Farligt affald modtages lørdag og søndag fra 10.00-16.30 – dog ikke på de helligdage, hvor genbrugsstationerne er lukkede.

Se skemaet for, hvornår miljøbilen holder på din lokale genbrugsstation.


Kom af med det farligt affald i hverdagene

Husk, at du altid kan aflevere farligt affald på genbrugsstationerne på Snapindvej og Havnegade - læs mere her