Regler, Havnegade

For at genbrugsstationen skal være et velfungerende og sikkert sted at være, skal reglerne overholdes.

Velkommen på genbrugsstationen, Havnegade

Vi byder alle kunder velkommen på genbrugsstationen!

Er du i tvivl om sortering af affald, brugen af genbrugsstation, størrelse på trailer osv., så er genbrugsvejlederne på pladsen altid klar til at rådgive og vejlede om affald. 

 

Disse regler gælder på genbrugsstationen: 

 

 • Madaffald, restaffald og sygehusaffald modtages ikke.
 • Farligt affald kan alle dage afleveres inden for åbningstiden. 
 • Der må kun læsses den type affald i en container, som er angivet ved skiltning på containeren. 
 • Parkering for aflæsning skal ske med slukket motor og til mindst mulig gene for andre brugere. 
 • Det er ikke tilladt at fjerne effekter fra genbrugsstationen. 
 • Al henkastning af affald uden for åbningstiden er strengt forbudt. 
 • Genbrugsstationen er videoovervåget. 
 • Personalet står til rådighed med vejledning. 
 • Der er adgang for biler på max. 3.500 kg og trailer på max. 3.500 kg.
 • Al færdsel på stationens område er på eget ansvar.
 • Køretøjer tilknyttet CVR-nr. bliver afkrævet gebyr på 125,00 kr. + moms. 
 • Odense Renovations arealer og bygninger er røgfrie.

 

Overtrædelse af reglerne behandles ifølge gældende renovationsregulativ for Odense Kommune og kan som følge deraf medføre anmeldelse.