Større mængder haveaffald og storskrald

Har du større mængder haveaffald fra flere haver - eller meget storskrald fra et dødsbo, er der specielle muligheder for at komme af med det.

Haveaffald fra private husstande kan afleveres gratis

Har du haveaffald i større mængder i en storcontainer, kan en transportør aflevere det for dig gratis på Odense Nord Miljøcenter. Transportøren afleverer haveaffaldet sammen med en blanket, underskrevet af den enkelte husstand, grundejerforening eller boligforening.
Find blanket her

 

Storskrald fra privat dødsbo kan afleveres gratis
Har du en større mængde affald fra et dødsbo, det kan være møbler, tæpper, havemøbler eller andet, kan en transportør aflevere det for dig gratis på Odense Affaldssortering A/S i Havnegade. Bygge- og anlægsaffald falder dog ikke ind under denne ordning. Ordningen er kun for et dødsbo fra en privat husstand. Transportøren afleverer affaldet sammen med en blanket, underskrevet af pårørende eller bobestyrer. Bemærk, at farligt affald ikke kan afleveres via denne ordning.

Find blanket her