For borgere med sækkeløsning

Nogle husstande i Odense har sække som affaldsløsning. Det er, hvor der fx ikke er plads på fortovet til affaldsbeholdere. Husstande med sækkeløsning skal også sortere i de 4 kategorier - læs mere her

Sække til restaffald, madaffald, papir & pap samt glas & metal
Alle i Odense Kommune får hentet restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas & metal ved husstanden. Dette gælder også for de husstande som har sække som affaldsløsning. 

Odense Renovation leverer både papirsække og plastsække til sorteringen. Restaffald samt papir & småt pap skal afleveres i papirsække, mens madaffald afleveres i grønne plastsække - og glas & metal afleveres sammen i grå plastsække. Det vil være tydeligt markeret med piktogrammer, hvilken affaldstype som skal i hvilken sæk. 

Vigtigt om sorteringen
Vær opmærksom på, at du kun må komme den affaldstype i sækkene, som de er beregnet til.
Ting, som murbrokker, træ og haveaffald må ikke fyldes i sækkene, men skal afleveres på genbrugsstationen. 
Læs mere om, hvordan du skal sortere her - sorteringsbrochure

Undgå tunge sække - pas på din skraldemand

Vi oplever udfordringer med tunge affaldssække. Ifølge arbejdsmiljøreglerne for tunge løft må en affaldssæk max veje 11 kg. Det kan være svært at vide, hvad sækkene vejer. Derfor vil vi veje de sække, som føles for tunge for at sikre, at Odense Renovation overholder gældende regler for arbejdsmiljø. Hvis sækken vejer mere end de tilladte 11 kg, tager vi et foto af det, vægten viser, som du kan se ved at logge ind på https://mit.odenserenovation.dk.

Vi lægger samtidig et postkort i din postkasse, hvor vægten af sækken fremgår. Står sækkene i klynger, får du dog ikke et postkort, da vi i disse tilfælde ikke kan se, hvilke sække der kommer fra de enkelte huse. Så vidt muligt tager vi sækken med første gang, selvom den er lidt for tung. Er sækkene stadig for tunge ved næste tømning, vil de ikke blive taget med.

Hvis du har meget affald, så benyt gerne flere sække - der opkræves ikke ekstra for at få afhentet disse sække. 

Fra sækkeløsning til beholderløsning?
Ønsker du at gå fra sække over til en beholderløsning, så kontakt kundeservice på kundeservice@odenserenovation.dk, og hør om mulighederne.