For borgere med sækkeløsning

Nogle husstande i Odense har sække som affaldsløsning fx der, hvor der ikke er plads på fortovet til affaldsbeholdere. Husstande med sækkeløsning sorterer i de samme kategorier som alle andre borgere.

Sække til restaffald, madaffald, papir & pap, glas & metal samt plast og mad- & drikkekartoner
Alle i Odense Kommune får hentet restaffald, madaffald, papir & småt pap, glas & metal samt plast og mad- & drikkekartoner ved husstanden. 

Odense Renovation leverer både papirsække og plastsække til sorteringen. Restaffald samt papir & småt pap skal afleveres i papirsække, mens madaffald afleveres i grønne plastsække - og glas & metal afleveres sammen i grå plastsække. Plast og mad- & drikkekartoner skal afleveres i lilla plastsække. Det vil være tydeligt markeret med piktogrammer, hvilken affaldstype som skal i hvilken sæk. 

 

Vigtigt om sorteringen
Vær opmærksom på, at du kun må komme den affaldstype i sækkene, som de er beregnet til.
Ting, som murbrokker, træ og haveaffald må ikke fyldes i sækkene, men skal afleveres på genbrugsstationen. 
Læs mere om, hvordan du skal sortere her - sorteringsbrochure

Undgå tunge sække - pas på din skraldemand

Vi oplever udfordringer med tunge affaldssække. Ifølge arbejdsmiljøreglerne for tunge løft må en affaldssæk max veje 11 kg. Det kan være svært at vide, hvad sækkene vejer. Derfor vil vi veje de sække, som føles for tunge for at sikre, at Odense Renovation overholder gældende regler for arbejdsmiljø. Hvis sækken vejer mere end de tilladte 11 kg, tager vi et foto af det, vægten viser, som du kan se ved at logge ind på https://mit.odenserenovation.dk.

Vi lægger samtidig et postkort i din postkasse, hvor vægten af sækken fremgår. Står sækkene i klynger, får du dog ikke et postkort, da vi i disse tilfælde ikke kan se, hvilke sække der kommer fra de enkelte huse. Så vidt muligt tager vi sækken med første gang, selvom den er lidt for tung. Er sækkene stadig for tunge ved næste tømning, vil de ikke blive taget med.

Hvis du har meget affald, så benyt gerne flere sække - der opkræves ikke ekstra for at få afhentet disse sække. 

Fra sækkeløsning til beholderløsning?
Ønsker du at gå fra sække over til en beholderløsning, så kontakt kundeservice på kundeservice@odenserenovation.dk, og hør om mulighederne.