Hvad sker der med affaldet?

Hvad sker der med det affald, som borgerne sorterer i Odense? Nedenfor kan du blive klogere på, hvad der sker med affaldet.

Hvad sker der med GLAS?

I Odense Kommune indsamles glas & metal sammen. Når skraldebilen har indsamlet glas & metal køres affaldet til sorteringsanlæg, hvor glas og metalaffaldet skilles fra hinanden igen.


Herefter bliver det meste glas knust og smeltet om til nye glasprodukter – i forskellige former. Kort fortalt bliver dit glasaffald altså smeltet om til nyt glas.

 

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende glas. Blandt andet fordi produktion af nyt glas er meget ressourcekrævende.

Hvad sker der med METAL? 

I Odense Kommune indsamles metal & glas sammen. Når skraldebilen har indsamlet metal & glas, køres affaldet til sorteringsanlæg, hvor metal & glas skilles fra hinanden igen.

Herefter neddeles og sorteres metallet automatisk i magnetisk og ikke magnetisk metal. Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker. Metallet bliver omsmeltet ved meget høje temperaturer. Processen er derfor ret robust over for urenheder. De genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal og bliver til en række nye produkter.

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende metal. Blandt andet fordi udvinding af metal fra jorden er meget ressourcekrævende og efterlader store mængder affald.

 

Hvad sker der med PAPIR?

I Odense Kommune indsamles papir sammen med småt pap. Når skraldebilen har indsamlet papir & småt pap, køres affaldet til sorteringsanlæg, hvor materialerne skilles fra hinanden igen.

Papir genanvendes til nyt papir og karton på pulpanlæg. Fibrene i papir forringes dog ved hver cyklus af genanvendelse og kan
genanvendes 6-7 gange. Papir fra husholdninger bliver til nyt papir og kartonemballage.

Mængden af papiraffald er faldende særligt grundet digitaliseringen, men det er stadig vigtigt, at vi genanvender papir for at spare på ressourcerne og hjælpe klima og miljø.


Hvad sker der med PAP?
I Odense Kommunes indsamles småt pap sammen med papir. Når skraldebilen har indsamlet papir & småt pap, køres affaldet til sorteringsanlæg, hvor materialerne skilles fra hinanden igen.


Pap genanvendes til nyt pap på pulpanlæg. Fibrene i pap og karton forringes dog ved hver cyklus af genanvendelse og kan genanvendes 6-7 gange. Pap fra husholdninger bliver til nyt pap/karton og pap-/kartonemballage. Pap og karton er en stigende affaldstype særligt grundet den voksende e-handel.

Hvad sker der med PLAST? 
I Odense Kommune indsamles plast sammen med mad- & drikkekartoner. Materialerne bliver efterfølgende adskilt fra hinanden igen på et sorteringsanlæg. Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende plast. Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er i rivende udvikling, men det er et område med udfordringer pga. mange forskellige plasttyper.

Hvad sker der med MAD- & DRIKKEKARTONER
I Odense Kommune indsamles plast sammen med mad- & drikkekartoner. Materialerne bliver efterfølgende adskilt fra hinanden igen på et sorteringsanlæg.

Dine mad- & drikkekartoner består af både karton, plast og aluminium. Papirfibrene i kartonen bliver genanvendt via pulpanlæg.


Genanvendelse af plast og aluminium fra kartonerne er under udvikling. De oparbejdede kartonfibre er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/-karton til fx morgenmadskasser eller lignende.

Hvad sker der med FARLIGT AFFALD?

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder
stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt.


Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Hvad sker der med MADAFFALD?


Dit madaffald omdannes til biogas, der kan bruges som brændstof eller til produktion af el og varme.
Restproduktet fra biogasanlægget køres ud på marker som gødning. På denne måde udnyttes både energien og næringen i madaffaldet.

 

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer, derfor er det vigtigt, at det bliver recirkuleret.

Hvad sker der med RESTAFFALD?I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi
som fjernvarme.

 

Over tid vil mængden af restaffald dog blive mindre. Det sker i takt med, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affaldet samt designe produkter, som egner sig til at blive brugt igen.