Hvad sker der med affaldet?

Hvad sker der med det affald, som borgerne sorterer i Odense? Nedenfor kan du blive klogere på, hvad der sker med affaldet.

 

 

Ved de fleste 1-familiehuse har man 2 beholdere på 240 liter med hver 2 rum:

 

  • En ”genbrugsbeholder” til papir & småt pap i det ene rum og metal & glas i det andet rum.
  • En ”rest- og madaffaldsbeholder”, hvor der skal madaffald i det ene rum og restaffald i det andet.

 

På tømmedagene vil en to-delt skraldebil indsamle affaldet. Skraldebilen har to rum, og det betyder, at når skraldemanden tømmer beholderne, vil den ene type affald ryge i det ene rum, mens den anden type affald vil ryge i det andet rum. Den to-delte skraldebil tømmer også affaldet af på to forskellige behandlingssteder, hvor fx madaffald køres til biogasanlæg, mens restaffald køres til Fynsværket.

 

 

Hvad sker der med det sorterede affald? 

 

Glas

 

Når et syltetøjsglas er tomt, kan glasset bruges igen. I processen går en lille smule glas tabt, men 89 % bliver til nyt glas. Så dit brugte syltetøjglas kan altså blive til et nyt, men lidt mindre syltetøjsglas. 

 

Se denne korte video og se, hvad der sker med glasset. 

 

 

 

 

 

 

Metal

 

Det sorterede metal køres til en skrotvirksomhed, hvor en "shredder-kværn" deler metallet i små stykker. Derefter sendes metallerne videre til forarbejdning på fabrikker, hvor det bliver yderligere sorteret, så alt kan blive smeltet om og brugt igen som råvarer. Nu kan det gamle jern og metal indgå i produktionen af nye metal- og stålprodukter, fx i cykler, køkken- og haveredskaber eller biler, men også mindre ting som dåser og låg af forskellige slags. Der er stor miljø- og ressourcegevinst ved at genbruge metallerne, da man derved sparer på jordens ressourcer samt miljøpåvirkningen (mineproduktion, skovfældning samt forbrug af energi og kemikalier) ved fremstilling af jomfrueligt metal. 

Se denne korte video og hør mere, om hvad der sker med metallet.

 

 

 

 

 

 

Papir & småt pap

 

Det sorterede papir køres til papirfabrikker, der omdanner det gamle papir til nyt papir. Processen foregår ved, at papiret opløses i vand og bliver til en "grødagtig" masse, som kaldes pulp. Massen kan efterfølgende benyttes til at lave fx nyt avispapir, toiletpapir osv. Ved at genanvende papiret, sparer man miljøet for den proces, det kræver at lave nyt papir af træ. Især forbruget af clorin og vand er en miljøbelastning ved fremstilling af nyt papir. 

Som papir er pap også lavet af fibrene fra træer. Det kan genanvendes til nye papkasser flere gange. 

 

 

 

Se disse korte videoer og hør mere, om hvad der sker med papir & småt pap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madaffald 

 

Dine kartoffelskræller, æbleskrog og andre madrester kan blive til grøn energi ved at sortere det fra i rummet til madaffald. Madaffaldet bliver omdannet til biogas, som man kan lave el, varme og brændstof af. Restproduktet er god gødning på markerne med næringsrig fosfor. Bliv klogere på madaffald nedenfor:



Se denne korte video om madaffaldets vej fra køkkenet til behandlingsanlægget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaffald

 

Restaffald er den mængde affald, som er tilbage, når alt det genanvendeligt samt miljøfarlige affald er sorteret fra. Når skraldebilen indsamler restaffald, kører bilen efterfølgende til Fynsværket, hvor affaldet brændes. Der sker altså ikke nogle former for sortering på restaffaldet. Derfor er det vigtigt, at det kun er det affald, som ikke kan genbruges, som afleveres i restaffald.