Herreløse katte

I Odense Kommune administrerer Odense Renovation A/S indfangelsen af herreløse katte. Katte har svært ved at klare sig uden menneskets hjælp. Derfor er det bedst at indfange de herreløse katte.

Brug for at kontakte kattefangeren?

Har du observeret herreløse katte, som ikke er tamme, kan du ringe til Odense Renovations kundeservice på 63 13 82 00. Bor du til leje, skal du dog kontakte grundejer/udlejer og gerne varmemesteren, som skal kontakte os for at lave en aftale med kattefangeren. 

Herreløse katte indfanges, fordi de enten er udmagrede, skadede eller syge. De er ofte uønskede der, hvor de har slået sig ned, og i de tilfælde tilkaldes kattefangeren. Der kan også være andre scenarier og forløb, og hver enkelt sag visiteres endeligt af kattefangeren. Når Odense Renovation Kunderservice har oprettet en sag sendes denne til Kattens Værn og herefter kattefangeren. 

 

Aflivning på grund af uhelbredelige sygdomme

Herreløse vildtlevende katte kan bære på uhelbredelige sygdomme, som kan smitte andre katte. Hvis en kat derfor har synlige tegn på at være syg, bør den indfanges og vurderes af kattefangeren eller en dyrlæge. Hvis den vurderes til at være i dårlig stand eller uhelbredeligt syg aflives katten. Aflivningen fortages af praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med. 

 

Ny familie - eller baggårdskat

Ikke alle herreløse katte aflives. Hvis det vurderes, at de er sunde og raske og tamme nok til at indgå i en familie, vil man forsøge at skaffe plads på et internat. Det er også en mulighed, at de lukkes ud igen efter et sundhedstjek, vaccinationer og kastrering/sterilisering i den såkaldte "Genudsætningsordning", som Kattens Værn tilbyder. Forudsætningen er, at der er én fast fodervært, som tager ejerskab af katten i alle henseender.