Rotter

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Odense Kommune har ansvaret for rottebekæmpelsen i Odense. Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte.

Pligt til at melde rotter

Alle har pligt til at anmelde rotter, så hvis du ser rotter, så ring straks til Mortalin A/S på 7877 3460. Det er gratis at anmelde rotter. Mortalin har åben mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 13. Ring til Beredskab Fyn på 65511800 uden for Mortalins åbningstid. Elektronisk anmeldelse af rotter kan også foretages her:

 

Anmeld rotte

 

Rotter bærer smitte

Det er ikke kun af økonomiske årsager, at rottebestanden holdes nede. Den kan være smittebærer af omkring 55 sygdomme, hvoraf nogle af dem er dødelige. Så husk på, at hvor der er rotter, er der også risiko for at blive smittet.

 

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Det kan være en skarp lugt, ekskrementer, huller i jorden, synkende fliser og huller indendørs i paneler og andet træ. Rotterne kan også pibe og kradse og på den måde afsløre deres eksistens.

  

Tilsynspligtigeejendomme får besøg hvert år

Tilsynspligtige ejendomme vil én gang om året i perioden oktober til og med februar få besøg af kommunens rottebekæmper. Ejendomme der ikke er omfattet heraf vil bekæmpelse foretages efter anmeldelse. 

Mus eller rotter?

Det kan være svært at afgøre, om lydene er fra rotter eller mus. Er du i tvivl, så lad Mortalin A/S komme og afgøre sagen. Er det mus og ikke rotter, der gæster dit hus, har Mortalin A/S ingen forpligtelser. 

 

Hvordan sikrer man sig mod rotter?

På Mortalin A/S´ hjemmeside www.mortalin.dk kan du læse mere om rotter og få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå rotter på din grund.

 

Udliciteret opgave

Opgaven med rottebekæmpelse er udliciteret og varetages for øjeblikket af Mortalin A/S.