For at undgå spredning af bjørneklo skal alle dele af planten i container 20, "Småt brændbart". Det gælder både rod, stængel, blomster, skærme, blade. Man må ikke komme det i haveaffaldet på grund af spredningsrisiko.

Muligheder for bortskaffelse

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation