Rest efter sortering

Småt brændbart er kun til det affald, der ikke kan genanvendes. Sorte og andre uigennemsigtige sække er ikke tilladt i denne container. Affaldet må dog gerne hældes ud af den sorte sæk eller afleveres i klare sække. Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation (restaffald), såsom mælkekartoner, madrester, bleer osv. i denne container. Dagrenovation (restaffald) skal afleveres i hjemmets beholder til restaffald.