Muligheder for bortskaffelse

 • Hjemmet

  Hjemmekompostering

  Næsten alt haveaffald og grønt køkkenaffald kan med fordel komposteres i en kompostbeholder i egen have.

  Læs mere om hjemme kompostering her
 • Hjemmet

  Beholder til madaffald

  Madaffald er fx kartoffelskræller, kyllingeben og brødrester. Madaffald bruges i biogasanlæg til produktion af el, varme og brændstof. Restproduktet er næringsrig gødning på landbrugsjord.

  Læs mere om beholderen til madaffald her
 • Genbrugsstation

  Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

  Find genbrugsstation