Haveaffald

Store grene og træer på max. 2 meter, må afleveres i denne container - længere grene og træer skal skæres over, så længden ikke overstiger 2 meter. Aflever haveaffald hurtigst muligt efter klipning/kultivering. Ellers står det og rådner, og kan give voldsomme lugtgener, hvilket kan medfører luftvejssygdomme.