Køkkenrulle, brugt

Muligheder for bortskaffelse

  • Hjemmet

    Beholder til restaffald

    Restaffald er den rest, der er tilbage, når alt det genanvendelige og miljøfarlige affald er sorteret fra. Restaffald brændes på forbrændingsanlæg, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme.

    Læs mere om beholderen til restaffald her