Strøelse fra kæledyr

Muligheder for bortskaffelse

 • Hjemmet

  Hjemmekompostering

  Næsten alt haveaffald og grønt køkkenaffald kan med fordel komposteres i en kompostbeholder i egen have.

  Læs mere om hjemme kompostering her
 • Hjemmet

  Beholder til restaffald

  Restaffald er den rest, der er tilbage, når alt det genanvendelige og miljøfarlige affald er sorteret fra. Restaffald brændes på forbrændingsanlæg, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme.

  Læs mere om beholderen til restaffald her