Beholderstørrelser

De nuværende grønne affaldsbeholdere vil blive skiftet ud med nye grå affaldsbeholdere. Der findes flere typer og forskellige størrelse på beholdere - læs mere nedenfor.

Nye mørkegrå affaldsbeholdere
De kommende beholdere i Odense skifter farve fra grønne til mørkegrå - som på billedet ovenfor. 

De mørkegrå er mere miljøvenlige, da de er lavet af en andel genanvendt plastik.


Flere typer affaldsbeholdere

Der findes flere typer affaldsbeholdere - alt efter om du bor i almindeligt parcelhus eller i etageejendom/ boligforening med affaldscontainere eller nedgravede affaldsbeholdere. For et parcelhus vil du automatisk få 2 rumopdelte 240 l affaldsbeholdere, hvor der skal sorteres rest- og madaffald, papir & småt pap og glas & metal. 140 l og 190 l kan ikke ruminddeles og fås derfor kun til 1 affaldstype. 


Beholderstørrelser
Nedenfor kan du se beholderstørrelserne med mål:

 

Mål på madaffaldsspand

For at hjælpe sorteringen af madaffald godt i gang udleverer Odense Renovation en grøn madaffaldsspand. 
Madaffaldspanden måler 26,4 cm i højden, 24,5 cm i bredden og 20,5 cm i dybden.
Derudover udleverer Odense Renovation grønne poser til sortering af madaffald - poserne kan rumme 16 liter.

 Ruminddeling af affaldsbeholdere

For alle 2-rums beholdere gælder det, at skillevæggen sidder således, at der er 40 % volumen i den ene side og 60 % volumen i den anden side. For beholderen til madaffald og restaffald er fordelingen 40 % til madaffald og 60 % til restaffald.
For genbrugsbeholderen er fordingen 40 % til glas & metal og 60 % til papir & småt pap.