Beholderstørrelser

Der findes flere typer og forskellige størrelser på affaldsbeholderne - læs mere nedenfor.

Flere typer affaldsbeholdere

Der findes flere typer affaldsbeholdere - alt efter om du bor i almindeligt parcelhus eller i etageejendom/ boligforening med affaldscontainere eller nedgravede affaldsbeholdere. For et parcelhus er standardløsningen 2 rumopdelte 240 l affaldsbeholdere, hvor der sorteres rest- og madaffald, papir & småt pap og glas & metal. 140 l og 190 l kan ikke ruminddeles og fås derfor kun til 1 affaldstype. 

Beholder til plast og mad- & drikkekartoner

Beholderen til plast og mad- & drikkekartoner er ikke rumopdelt, og affaldet skal afleveres i samme rum - efterfølgende bliver affaldet sorteret på et sorteringsanlæg, så både hård plast, blød plast og mad- & drikkekartoner genanvendes.


Beholderstørrelser

Nedenfor kan du se beholderstørrelserne med mål:

 

Mål på madaffaldsspand

Madaffaldspanden måler 26,4 cm i højden, 24,5 cm i bredden og 20,5 cm i dybden.
Derudover udleverer Odense Renovation grønne poser til sortering af madaffald - poserne kan rumme 16 liter.

 Ruminddeling af affaldsbeholdere

For alle 2-rums beholdere gælder det, at skillevæggen sidder således, at der er 40 % volumen i den ene side og 60 % volumen i den anden side. For beholderen til madaffald og restaffald er fordelingen 40 % til madaffald og 60 % til restaffald.
For genbrugsbeholderen er fordingen 40 % til glas & metal og 60 % til papir & småt pap.