Regler og priser

Her kan du læse om de særlige regler for bortskaffelse af farligt affald som erhvervsdrivende.

Afleveringsmuligheder

Farligt affald kan afleveres på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationen på Havnegade 102 eller på Snapindvej 21. Når du afleverer det farlige affald, skal du oplyse virksomhedens CVR-nummer til genbrugsvejlederen.

 

Pris for aflevering af farligt affald

Erhvervsdrivende skal betale for at komme af med farligt affald. Prisen i 2024 er kr. 5,75 pr. kg farligt affald, uanset typen af affald.

 

Højst 200 kg pr. kalenderår

Erhvervsdrivende må højst aflevere 200 kg farligt affald på et kalenderår på en kommunal genbrugsstation.

Hvis din virksomhed overskrider mængden på de 200 kg, skal affaldet afleveres til en indsamlingsvirksomhed, som har miljøgodkendelse til at modtage det farlige affald. Du kan finde en liste over godkendte indsamlingsvirksomheder, som du kan kontakte på www.mst.dk

 

Krav om emballering

Det farlige affald skal emballeres forsvarligt.

 

Er du i tvivl om dit affald er farligt, kan du læse mere her.

 

Du kan læse mere i Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald her.

Relaterede emner