National affaldsplanlægning

Hvad er den nationale strategi for affaldsområdet? Hvilke regler gælder for alle kommuner i Danmark?

Nationale regler og retningslinjer om affald

Odense Kommunes strategier og handlinger på affaldsområdet skal som minimum leve op til de nationale krav. Se de nationale krav og retninger i regeringens ressourcestrategi - og få helt styr på, hvad der egentlig står i affaldsbekendtgørelsen 

 

Regeringens ressourcestrategi

"Danmark uden affald" er regeringens ressourcestrategi fra 2013. Den beskriver, hvordan vi skal nå frem mod et Danmark uden affald.   

I 2015 fulgte regeringen op på ressourcestrategien med "Danmark uden affald 2", der fokuserer på affaldsforebyggelse.

 

Regler om indsamling og håndtering af affald

"Affaldsbekendtgørelsen" indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler om en række emner, som er vigtige at kende til, herunder:

  • Affaldshierarkiet for kommunal affaldshåndtering (kap. 4)
  • Kommunale affaldsregulativer (kap. 6)
  • Kommunale affaldsordninger (kap. 7)
  • Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse (kap. 10)
  • Særlige regler om farligt affald fra virksomheder (kap. 11)
  • Bilag 2 - Listen over affald (EAK-listen)