Odense Kommunes Affaldsplan

En affaldsplan er et kommunalt styringsværktøj til dels for at sætte mål og dels for at følge op på målene.

Affaldsplan 2021-2032

Odense har en ambition om at være klimaneutral i 2030. Og når vi taler om klimamål og bæredygtighed, må vi nødvendigvis også tale affald. Hvordan begrænser vi mængden? Hvordan håndterer vi den? Hvordan får vi genanvendt mest muligt?

Affaldsplanen beskriver, hvordan Odense Kommune vil arbejde med affald de kommende år. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune.

Affaldsplanen er vedtaget i Odense byråd den 22. september 2021. Den sætter fokus på tre overordnede indsatsområder:

 

  • Affaldsforebyggelse
  • Mere og bedre genanvendelse
  • Ren og bæredygtig kommune

 

Affaldsforebyggelse handler om at understøtte, at flere ting genbruges i stedet for at ende som affald. Det kunne fx være tøj eller mad. Det handler også om cirkulær økonomi, om at fremme samarbejdet med små og mellemstore virksomheder og om undervisningsforløb til folkeskoler og ungdomsuddannelser om affaldsforebyggelse.

 

Mere og bedre genanvendelse handler om bedre genanvendelse af affald fra private husstande, affald fra virksomheder eller kommunens eget affald. Det kan også handle om bedre håndtering af affald fra bygge- og anlægsopgaver.

 

Ren og bæredygtig kommune handler om at håndtere affald bedre ved offentlige arrangementer, og det handler om at støtte borgerdrevne initiativer for affaldshåndtering.

 

Se affaldsplanen her

Gå ind på dette link se affaldsplanen

 
Få inspiration i videoer om det bæredygtige tøjvalg og det bæredygtige måltid

Her finder du også inspirationsvideo til, hvordan du får det maximale ud af det tøj, du har, og hvordan det kan genbruges, når du ikke længere har gavn af det. Du kan også få gode bæredygtige tips til madlavning og borddækning i video nummer to.