Regulativer for affaldshåndtering

Der findes flere regulativer fra Odense Kommune, som definerer rettigheder og pligter for både private og erhverv i Odense Kommune.

Regulativerne opdateres efter behov. Nye forventes klar indenfor de næste par år.

 

 

Se regulativ for erhvervsaffald

Se regulativ for private husstande