Afhentning på grund

På tømmedagen skal affaldsbeholderne sættes ud til skel fra kl. 7. Vi tilbyder også at hente den for dig. Læs mere nedenfor.

Borgere og grundejere har pligt til at sætte beholderen ud til skel, fortov eller vej på tømmedagen jf. Odense Kommunes Regulativ om husholdningsaffald. Det er dog muligt at bestille os til at gøre det mod betaling.

For at få afhentning af beholderne inde på grunden skal vi dog sikre, at køreforholdene er på plads. Derfor skal vi først besigtige dine forhold, og dernæst kontakter vi dig for at aftale nærmere med afhentning på grund.

 

Af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø skal visse regler overholdes - fx skal der være et kørefast underlag og ingen trin og trapper.

 

Bestil besigtigelse