Flytning

Her kan du læse om, hvad du skal gøre af affaldsbeholderne, når du flytter ind eller ud af et hus.

Når man flytter ud

Når man fraflytter en adresse, skal man som udgangspunkt ikke foretage sig noget. De nye ejere eller lejere overtager beholderne og forpligtelserne. Bor man til leje, overtager ejeren automatisk forpligtelsen fra den dato, man er fri af lejemålet.

 

Kun hvis boligen skal stå ubeboet i mere end 6 måneder - fx hvis huset er til salg - kan man afmelde beholderen, mod at betale et afmeldingsgebyr, hvorefter vi henter de afmeldte beholdere.  De ny beboere skal på ny tilmelde sig, når de overtager/flytter ind på adressen. Beholderne er Odense Renovations ejendom og må ikke fjernes fra adressen af andre.

 

Når man flytter ind

Når man flytter ind et nyt sted, overtager man de beholdere, der står på adressen. Svarer størrelsen ikke til  behovet, skal man kontakte Odense Renovation A/S. Står der ingen beholdere på adressen, skal du tilmelde dig ved at kontakte Odense Renovation A/S på kundeservice@odenserenovation.dk. Bor du til leje er det din udlejer der skal bestille beholdere. Beholderne vil man modtage indenfor en uge.

 

Tømningskalenderen findes på www.mit.odenserenovation.dk. Beholderne skal stilles ud til vejen fra kl. 7.00 på de datoer, der fremgår af tømningskalenderen. Man kan tilmelde sig sms-service og få en sms dagen før, beholderne skal ud. Tilmelding foregår på www.mit.odenserenovation.dk.

 

Hvem sendes regningen til?

Regningen sendes til grundejeren.