Affaldsordning i områder med centralt affaldssug

Den nye affaldsordning indføres også i områder med centralt affaldssug. Det betyder, at du skal aflevere restaffald, madaffald og papir & småt pap i affaldssuget. Glas & metal suges ikke. Læs mere her

I Odense Kommune får borgerne hentet affald i 6 kategorier. Det gælder også for husstande, der er tilkoblet det centrale affaldssug I Odense Centrum. 

 

6 affaldstyper i sugeområderne

Husstande i det centrale affaldssug sorterer affaldet på følgende måde: 

 

- Restaffald afleveres i skakte i opgangen tilkoblet affaldssuget - eller indkast udenfor bygningen. Skal i poser.

 

- Papir & småt pap afleveres indkast uden for bygningen. Skal afleveres løst i indkastet – ikke i poser.

 

- Madaffald afleveres i indkast tilkoblet affaldssug, placeret uden for bygningen. Skal i poser. Husstande i Thomas B. Thrige-området, som har køkkenkværn til madaffaldet, kan fortsat benytte denne løsning.

 

- Glas og metal afleveres i beholdere - ikke i affaldssugerørene. Der vil inden 16. december blive opsat enten nedgravede beholdere, kuber eller beholdere på hjul. Bor du i boligforening, hvor I i forvejen har en beholder til glas, vil den fremover kunne anvendes til metal også. Skal afleveres løst i beholderen – ikke i poser.

 

Startbrev og brochure 

Se brev om ny affaldsordning


Se brochure om ny affaldsordning

 

Læs mere om centralt affaldssug