Affaldsordning i områder med centralt affaldssug

Flere områder i Odense bymidte er koblet på centralt affaldssug - en underjordisk affaldsløsning. Læs mere her.

Affaldsordning i områder med centralt affaldssug

Husstande i områder med centralt affaldssug afleverer affald i skakte eller indkast. Der sorteres på følgende måde: 

 

  • Restaffald afleveres i skakte i opgangen tilkoblet affaldssuget - eller indkast udenfor bygningen. Skal i poser.
  • Papir & småt pap afleveres indkast uden for bygningen. Skal afleveres løst i indkastet – ikke i poser.
  • Madaffald afleveres i indkast tilkoblet affaldssug, placeret uden for bygningen. Skal i poser.
    Husstande i Thomas B. Thrige-området, som har køkkenkværn til madaffaldet, kan fortsat benytte denne løsning.
  • Glas og metal afleveres i beholdere - ikke i affaldssugerørene. 
  • Plast og mad- & drikkekartoner afleveres i indkast uden for bygningen. Det er valgfrit, om du vil aflevere det løst i indkastet eller i poser.

 

Sorteringsbrochure

 

Læs mere om centralt affaldssug