Oversigt over dine affaldsordninger

Herunder kan du få et samlet overblik over de affaldsordninger, som Odense Renovation tilbyder. Du kan klikke på de enkelte overskrifter for at læse mere om de forskellige ordninger.

Sådan kommer du af med dit affald i Odense

Som borger i Odense skal du sortere dit affald, så vi kan genanvende og genbruge mest muligt.


Der er forskellige måder at komme af med dit affald på: 

  • Noget affald får du hentet fast 
  • andet skal du selv bestille afhentning af 
  • og noget affald skal du aflevere på genbrugsstationen.

 

Det er vigtigt, at du bruger ordningerne, så vi kan holde ressourcerne i cirkulation længst muligt. 

 

Affald, som du fast får hentet 

Odense Renovation henter fast 

 

Affald, du selv skal bestille afhentning af

Derudover kan du bestille afhentning af

 

Her skal du bestille afhentning via selvbetjeningen på mit.odenserenovation.dk eller via kundeservice. Læs mere om de enkelte ordninger via links i listen ovenfor. 

 

Affald, som du skal aflevere på genbrugsstationen

På byens otte genbrugsstationer kan du derudover aflevere mere end 40 forskellige affaldsfraktioner. Det vil sige, at du kan aflevere stort set alt affald på genbrugsstationerne.

 

Der kan dog være forskel på genbrugsstationerne - fx kan du kun aflevere farligt affald i Havnegade og på Snapindvej. Se en oversigt over containere og afleveringsmuligheder på genbrugsstationerne her. 

 

Se også, hvor du kan finde din lokale genbrugsstation her