Mosegrise og muldvarper

Både muldvarpe og mosegrise kan drive haveejere og landmænd til vanvid, når de efterlader græsplænen og marken ujævn. Derfor bliver de betegnet som skadedyr.

Mosegris eller muldvarp

Man kan ofte afklare, om det er mosegris eller muldvarp, der bor under jorden ved at se efter, om der er spist af planter og rødder.

 

Mosegrisen er planteæder og kan medføre store tabt specielt for frugtplantageejere. Muldvarpen derimod skader ikke planterne direkte, da den er kødæder, men den kan komme til at skubbe planterne op, når den graver. Muldvarpens graveaktivitet skaber en god gennemluftning af jorden, som kan være nyttig bl.a. i skove og på marker.

 

Kun autoriserede personer må bruge gift

Der findes gift til at udrydde muldvarpe og mosegrise med, men giften må kun anvendes af autoriserede personer, der har gennemgået et kursus ved Statens Skadedyrlaboratorium.

 

Fælder er det mest effektive
Brug af fælder er til gengæld enkel, billig og effektiv. En kraftig muldvarpesaks er den mest effektive løsning og må anvendes af alle. De bør kun bekæmpes på de steder, hvor de er til skade og irritation.