Vild Pastinak er en invasiv planteart og skal afleveres i småt brændbart.

Muligheder for bortskaffelse

 • Hjemmet

  Beholder til restaffald

  Restaffald er den rest, der er tilbage, når alt det genanvendelige og miljøfarlige affald er sorteret fra. Restaffald brændes på forbrændingsanlæg, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme.

  Læs mere om beholderen til restaffald her
 • Genbrugsstation

  Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

  Find genbrugsstation