Generelle regler for erhverv

Erhvervskunder fra alle kommuner er velkomne på genbrugsstationen. Læs om reglerne, og hvordan der afregnes pr. besøg.

Velkommen til alle erhvervskunder

Erhvervskunder fra alle kommuner er velkomne på alle otte genbrugsstationer i Odense Kommune mod betaling.

 

Mængde af erhvervsaffald

Man kan have så meget affald med pr. besøg som muligt - dog skal reglerne for størrelse på bil og trailer overholdes - se dem her.

Der gælder særlige regler for mængder af farligt affald og jord.

 

Typer af affald

Erhverv kan aflevere affald, som svarer til de fraktioner, der findes på de enkelte genbrugsstationer. Du kan se, hvilke containere vi har på de enkelte stationer i vores sorteringsguide.

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsaffald og jord, da dette skal anmeldes til Odense Kommune.

 

Pris for og fakturering af erhvervsbesøg

Pr. den 1/1 2018 er prisen for et erhvervsbesøg kr. 120,00 + moms.

Vi fakturerer til din virksomheds cvr-nummer, og fakturering sker med jævne mellemrum. Som udgangspunkt vil du modtage en faktura for den foregående måned i starten af måneden efter. På fakturaen kan du se din bils registreringsnummer, hvilke datoer du har besøgt pladserne, og på hvilken genbrugsstation affaldet er afleveret.

 

Farligt affald afregnes særskilt. Læs mere her

 

Registrering af erhvervsbesøg

På alle vores genbrugsstationer har vi automatisk nummerpladegenkendelse. Det betyder, at når du kører ind på genbrugsstationen, vil din nummerplade bliver aflæst, og der vil automatisk blive hentet oplysninger om bilen samt bruger af bilen fra Skats Motorregister. Oplysningerne fra Skat er afgørende for, om besøget registreres som et erhvervsbesøg eller ej. Se mere om registrering  af erhvervsbesøg her.

 

Hvis du kører ind to gange inden for kort tid

Nogle gange kommer du for langt rundt på pladsen og er nødt til at køre ud og ind igen. Det sker der ikke noget ved. Så længe du kører ind flere gange inden for en halv time, bliver det kun registreret som ét besøg.

 

Ordensregler på genbrugsstationerne

Vi ønsker rene og sikre genbrugsstationer, og derfor har vi et ordensreglement, som alle vores kunder skal følge. Læs ordensreglerne specifikt for den genbrugsstation, som du ønsker at aflevere affaldet på. Læs mere her.

 

Genbrugsvejlederne på stationerne

Genbrugsvejlederne står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Genbrugsvejlederens råd og vejledning skal efterkommes.