Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en model for forbrug, produktion og design, som stiler efter, at materialer cirkulerer i systemet med intet eller så lidt værditab som muligt.