Her ses et udpluk af de initiativer, Odense Renovation har været involveret i gennem årene, indenfor cirkulær økonomi:

  • EU-medfinansierede projekt "Cirkulær i Odense", hvor vi støttede 12 lokale iværksættere i at blive mere cirkulære
  • Deltagelse i konferencer som oplægsholder og paneldebatøre
  • Afholdelse af workshops om cirkulære temaer, herunder elektronikskrot, tekstiler m.m.
  • Afholder af Circular Design Camp for unge - læs om campen her
  • Understøtte Odense Kommunes projekt fra klimahandleplanen, herunder
  • Oprettelse af Klimapartnerskab, som gennem bl.a. cirkulær tænkning skal nedsætte kommunens CO2-udledning
  • Deltagelse i projektet "Cirkulært Odense" med sparring, ressourcer og viden
  • osv.