I en cirkulær økonomi forhindres affald i at opstå ved, at vores varer og produkter designes til først og fremmest at kunne blive genbrugt og repareret, hvor materialerne til sidst kan genanvendes og dermed indgå i systemet igen. Produkter og materialer holdes altså i et kredsløb, og bruges der, hvor de skaber størst værdi i så lang tid som muligt.

 

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reparation og genbrug.